2. kolo

Informace k postupu uchazeče – odvolání proti nepřijetí ke studiu na střední školu:

Odvolání se podává do tří pracovních dnů od rozhodnutí (tj. do 20. května 2024). Odvolat se proti rozhodnutí ředitele školy může každý uchazeč. Odvolání není možné podat přes DiPSy. Odvolání se podává řediteli školy, a to datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobním podáním.Smysl dává odvolání proti nepřijetí na prioritnější školu v případě chyb ve správním řízení, např. špatný součet bodů za jednotlivá kritéria, záměna pořadí kvůli shodě jmen dvou uchazečů. Smysl nedává odvolání pro případ uvolnění míst, jelikož uvolněná místa je možné obsazovat až na základě druhého kola přijímacího řízení. Smysl také nedává se odvolávat v případě méně prioritní školy, kdy je uchazeč přijat na prioritnější školu.

Informační leták k 2. kolu

Druhé kolo