3. kolo

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. a 2. kole nikam nehlásili.

Třetí a další kola přijímacího řízení

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.

Způsob podání přihlášky do 3. a dalších kol

Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy. Počet škol/oborů vzdělání, na které se lze přihlásit, není omezen. Prioritizace se neaplikuje.

Vzdání se přijetí ve 3. a dalších kolech

Uchazeč nemůže být přijat na školy v dalším kole, pokud je přijat v jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

Ke stažení:

Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 na webu MŠMT ke stažení ZDE.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024

Kontakty na krajské úřady

Krajský úřad Kontaktní e-mail Kontaktní telefon
Zlínský kraj daniela.vasickova@zlinskykraj.cz
(zástup: martina.jakubu@zlinskykraj.cz)
577043715
(zástup: 577043701)
Liberecký kraj eva.kotkova@kraj-lbc.cz 485 226 231
Jihočeský kraj brablecova@kraj-jihocesky.cz 386720835
Ústecký kraj prazakova.m@kr-ustecky.cz; dvorakova.j@kr-ustecky.cz 475 657 643
475 657 234
Moravskoslezský kraj stanislava.smidova@msk.cz tel. 595 622 474, mobil 739 523 167
Kraj Vysočina smetanova.k@kr-vysocina.cz 564602944
Plzeňský kraj zuzana.svehlova@plzensky-kraj.cz 775879828
Jihomoravský kraj vybiral.oldrich@jmk.cz 541653524
Hlavní město Praha skoly@praha.eu -
Královéhradecký kraj - 607028851, 702209361
Olomoucký kraj https://www.olkraj.cz/prijimaci-rizeni-a-prehled-volnych-mist-na-strednich-skolach-v-olomouckem-kraji-cl-503.html https://www.olkraj.cz/prijimaci-rizeni-a-prehled-volnych-mist-na-strednich-skolach-v-olomouckem-kraji-cl-503.html
Pardubický kraj petra.pospisilova@pardubickykraj.cz 466026529, 466026217
Středočeský macha@kr-s.cz; syrovy@kr-s.cz
(zástup: vavrinkova@kr-s.cz)
257 280 280; 257 280 225
(zástup: 257 280 222)
Karlovarský kraj irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz 354 222 373