Pro základní školy

VIDEO: Vyplnění elektronické přihlášky v DiPSy - zákonný zástupce

VIDEO: Vyplnění elektronické přihlášky v DiPSy - zletilý zájemce

VIDEO: Vyplnění přihlášky v DiPSy - varianta výpisem

VIDEO: Vysvětlení algoritmu rozřazování uchazečů na školy

VIDEO: Informace pro zástupce základních škol

Ke stažení:

Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 na webu MŠMT ke stažení ZDE.

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Převod slovního hodnocení do klasifikace

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a matematiku v ukrajinštině)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024

Stáhnout Informační leták určený zejména pro žáky základních škol a jejich rodiče ve variantě

Informace pro uchazeče

Potvrzení pro doložení prospěchu ze základní školy

Dle zákona stačí doložení prospěchu jakoukoliv formou, tedy lze přiložit prostou fotografii nebo sken vysvědčení. Zároveň je možné i doložení jiným způsobem, např. potvrzením od základní školy s QR kódem.

Přihláška formou výpisu nebo tiskopisem

V případě, že zákonní zástupci nemohou podat přihlášku elektronicky s ověřenou identitou, mohou se obrátit na výchovného poradce, třídního učitele či jiného zaměstnance základní školy a požádat jej o pomoc s vyplněním přihlášky prostřednictvím systému nebo s vyplněním listinného tiskopisu. Doporučujeme použít spíše výpis v systému, kdy mohou pracovníci základních škol většinu údajů za zákonné zástupce/uchazeče vyplnit, nahrát do systému správně všechny přílohy a následně vytisknout třikrát výpis, který zákonný zástupce podepíše a doručí fyzicky nebo prostřednictvím pošty do vybraných středních škol.

Důležité změny:

  • Hodnocení předchozího vzdělávání a potvrzení od lékaře se nově dokládá formou přílohy, nepotvrzuje se na přihlášce, jak tomu bylo dříve.